شركة تسويق المعدات الفلاحية
EPE – PMA Trading – SPA
في خدمة الفلاحة
Au service de l’agriculture

Cirta C6807

68 CV / 50 KW

Performance du Moteur

Constructeur / Modèle

ETRAG / CIRTA F4L 912

Refroidissement

par Air

Puissance (CV/kW)

68 / 50

Couple maxi.

218 Nm à 1500 tr/mn

Régime nominal tr/min

2300 tr/mn

Cylindrée totale

3,768 L

Alésage / Course mm

100 / 120

Capacité du réservoir gasoil

92 L

Photos

L’Entreprise Publique Economique PMAT est une société par actions au capital social de  4 692 millions de Dinars 

Contact Info

Direction générale

16, rue Arab si Ahmed B.P. 20 Birkhadem

+213 (0)23 44 40 52/55/56

N° Fax : +213 (0)23 44 40 53

info@pmat.dz

© 2022 EPE-PMA-Trading-SPA